Cân đo

Ném quả cân Vội Vã
Treo quả cân An Bình
Hai ngành cân Nghiêng Ngả
Người không thể Hư Không

Lâu lâu cũng thử thơ thẩn lại như ngày xưa xem sao

Advertisements

One Response to “Cân đo”

  1. Nhược Sắt PLB Says:

    Thơ hay, đáng suy gẫm… 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: