Tuyển tập một vài bài viết về nhạc Phạm Duy


Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy
Trong Suốt 50 Năm Qua


xem dưới dạng pdf

1. Viết Về Trường Ca Con Ðường Cái Quan

2. Viết Về Trường Ca Mẹ Việt Nam

3. Viết Về Tâm Ca

4. Viết Về Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ

5. Viết Về Rong Ca

6. Viết Về Thiền Ca

7. Viết Về Trường Ca Hàn Mặc Tử

8. Sách, Tiểu Luận

9. Bài Báo

10. Viết Về Nghệ Thuật Phổ Thơ Vào Nhạc – Nhạc Thuật Phạm Duy

11. Phỏng Vấn từ Quốc Nội và Hải Ngoại trước năm 2000

12. Viết Về Các Buổi “Phạm Duy – Một Đời Nhìn Lại” (2002 – 2003)

13. Các bài viết khác từ Quốc Nội và Hải Ngoại sau năm 2000

14. Phạm Duy – Ngày Trở Về (2005 đến nay)

16. Các Bài Viết Khác Rải Rác Trên Liên Mạng

Phụ Lục: Các Bài Viết Ngắn của Nhạc Sĩ Phạm Duy

Phụ Lục 2: Toàn bộ các bài viết trên (gần 1000 trang) chứa trong 3 PDF files

Phụ Lục 3: Các PDF files khác

===================

Bài viết được lấy từ trang :

http://www.saigonline.com/phamduy/2005/pdf/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s